کلینیک سلامت پا و قامت پایش

corrective braces

 

بریس های اصلاحی

میلواکی

بوستون

لایونایس

 

اهداف:

هدف از تجویز این وسایل ایجاد نیروهای اصلاحی در ستون فقرات کمری، سینه ای و گردنی است

افزایش فشار اینتراابدومینال توسط این ارتوزها باعث کاهش لوردوز کمری میشود

اغلب برای بیماران قبل از بلوغ اسکلتی تجویز میشود

از جنس پلی اتیلن ساخته شده که در بالا بر روی قسمت چانه و در پایین روی سینه قرار میگیرد

پنل اکسی پوت همراه با بار آلومینیومی خلفی قابلیت تنظیم برای هر فرد را دارد.

استرپ سمی ریجید قابل تنظیم ارتوز از جابجایی آن بر روی بدن جلوگیری میکند

داخل ارتوز از فوم ضد حساسیت استفاده شده است که مطابق با راحتی بیمار طراحی شده است.

 

اندیکاسیون:

میلواکی و لایونایس برای قوس با apex بالای T8 تجویز میشود و بوستون برای قوس های زیر T8

لوردوز بیش از حد لومبار

کایفوز بیش از حد توراسیک

 

به بالای صفحه بردن