کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Hip Spica

 

مشخصات:

بریس هیپ اسپایکا دارای طرحی مدولار با مفصل مولتی آگزیال میباشد

همچنین این ارتوز ثبات بسیار بالایی در مفصل هیپ ایجاد میکند

سبک و راحت است

محدودیت حرکتی در صفحات فرونتال، سجیتال و ترنسورس مطابق با تجویز پزشک انجام میشود

 

اندیکاسیون:

جلوگیری و درمان دررفتگی پس از تعویض کامل مفصل هیپ

بی ثباتی مفصل هیپ

 

 

به بالای صفحه بردن