کلینیک سلامت پا و قامت پایش

ثابت کننده شانه و بازو

شانه اندامی مهم است که سایر اندام های فوقانی را به ستون فقرات متصل میکند.
رگ به رگ شدن در این قسمت بیشتر از سایر قسمت های بدن رخ میدهد چرا که این عضو به فشار ناگهانی حساس است. در رگ به رگ شدن و مواردی که نیاز به محدودسازی حرکت شانه دارند ثابت کننده شانه و بازو پیشنهاد میشود.
این محصول از دو قسمت تشکیل شده که قسمت اول دست آسیب دیده را نگه میدارد و قسمت دوم آن روی بازو قرار میگیرد تا بازو و دست را ثابت نگه دارد.

 

 

موارد استفاده ثابت کننده شانه و بازو

در شکستگی های نواحی استخوان های بازو برای تحمل سنگینی گچ

در بیماران سکته ای که یک طرف بدن آن ها فلج شده است برای جلوگیری از متمایل شدن مفصل شانه به سمت پایین

پس از عمل های جراحی شانه و بازو

در آسیب دیدگی های ورزشی مانند والیبال و بسکتبال

 

ویژگی های ثابت کننده شانه و بازو

مراقبت از مفصل ها شانه و بازو و جلوگیری از حرکت آن ها

عدم ایجاد اختلال در گردش خون گردن و شانه

قابل استفاده برای هر دو دست

وزن سبک و حمل آسان

 

 

به بالای صفحه بردن