کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Neoprene Ankle Support

 

مشخصات:

استفاده از ساختار نئوپرنی و استرپ های اطراف در مفصل مچ پا ایجاد ثبات میکند

در حرکت inversion/eversion فوت محدودیت ایجاد میکند در حالی که ممانعتی برای حرکات فلکشن و اکستنشن ایجاد نمیکند

قابل تنفس و تنظیم کننده گرما بوده و رطوبت به خارج از بدن انتقال میدهد

 

 

اندیکاسیون:

پارگی و آسیب لیگامانی

Distortion انکل

بی ثباتی مزمن مفصل انکل

استفاده پس از جراحی لیگامان های پا و مچ پا

به بالای صفحه بردن