ارتز افتادگی پا

ارتز افتادگی پا مراجعه کننده 37 ساله کلینیک پایش که به دلیل سکته مغزی دچار افتادگی از ناحیه مچ پا شده اند. همانطور که در فیلم مشاهده میکنید این عارضه باعث میشود که پای فرد به هنگام راه رفتن به زمین گیر کند و هنگام فرود آوردن پا به جای پاشنه از محل سینه پا …

ارتز افتادگی پا ادامه مطلب »