کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Hinged elbow brace

 

مشخصات:

هدف از استفاده از این وسیله ایجاد محدودیت در دامنه حرکتی البو در موارد حاد شکستگی است

بهبود کانتراکچر بافت نرم البو پس از شکستگی و یا بی حرکتی جهت افزایش یا بازگرداندن ROM از اهداف دیگر ارتوز میباشد

این بریس میتواند به فلکشن و اکستنشن البو کمک نماید

پوشیدن و درآوردن آن آسان است

دارای طراحی اناتومیک میباشد

لاینر داخلی از ایجاد تعریق پوستی جلوگیری می نماید

 

 

اندیکاسیون:

کنتراکچر بافت نرم

Stiffness مفصل آرنج

محدودیت ROM

به بالای صفحه بردن