کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Minerva

ارتوز فیلادلفیا از دو قسمت قدامی و خلفی ساخته شده است که از جنس فوم ضد حساسیت میباشد و سپس توسط یک پنل ریجید تقویت میشود. این کلار چانه و بخش هایی از شانه را در بر میگیرد و در مقابل گلو دارای یک سوراخ بزرگ است. این کلار تداخلی با انجام CT scan،x-ray و MRI ندارد. محیط و ارتفاع گردن سایز مناسب کلار را مشخص میکند.

 

مشخصات:

مینروا باعث پوزیشن دهی سر شده و مهره های گردنی را از اعمال وزن سر آزاد میکند

همچنین باعث محدودیت حرکات توراکس در ناحیه پوششی ارتوز میگردد

به دلیل تماس کامل ارتوز با بدن حرکات اینترسگمنتال ستون فقرات را نیز کنترل می نماید

این ارتوز بهترین ارتوز برای کنترل شکستگی است

 

اندیکاسیون:

شکستگی مهره های سرویکال

برای بیماران یا کودکانی که بیشترین کنترل گردن را نیاز دارند اما نمیتوانند از ارتز HALO استفاده کنند تجویز میگردد.

به بالای صفحه بردن