کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Ankle Foot Orthosis

 

مشخصات:

انواع AFOها شامل solid AFO,dynamic AFO,floor reaction AFO,dorsiflexio assist AFO میباشد. این بریس ها بنا به نیاز بیماران تجویز میشود

 

اندیکاسیون:

فلج مغزی

میلومننگوسل

انواع مایوپاتی

 

به بالای صفحه بردن