کلینیک سلامت پا و قامت پایش

مچ بند شست دار نئوپرن

انگشت شست بیرونی ترین انگشت دست و نیز تنها انگشتی میباشد که بدون مفصل میانی بوده و ماهیچه ای ترین انگشت میباشد که تقریبا بیشتر کار ها به کمک شست انجام میگیرد و آسیب پذیری آن بیشتر از سایر انگشت در هنگام کار و ورزش میباشد.
هرگونه آسیب کوچکی که به استخوان ها و یا تاندون ها وارد گردد باعث میشود حرکت دادن دست موجب ناراحتی و درد شود و شما را از انجام بسیاری از کار های کوچک نیز وا دارد. در این جور مواقع بهترین راه حل ثابت نگه داشتن مچ دست میباشد که با محصول شست بند آتل دار نئوپرن کار شما را در ثابت نگه داشتن مچ و شست دست راحت میکند.

 

 

موارد استفاده

سندروم دکوروان

ارتریت مفصل شست

کشیدگی لیگامان و کشیدگی تاندون شست

سندروم تونل کارپال

بعد از تروما (ضرب دیدگی)

استفاده بعد از جراحی

درمان شکستگی های خفیف

پیشگیری از کشیدگی تاندون شست

 

 

ویژگی ها

ارتز شست بند برای روماتیسم شست بسیار مناسب است

درد را کاهش داده و مفصل کارپومتاکارپال را ثابت می کند

آتل تقویت کننده فلزی شست را ثابت می کند

حرکت شست و مفصل مچ را ساپورت و محدود می کند

به بالای صفحه بردن