کلینیک سلامت پا و قامت پایش

والگوس

 

تغییر شکل والگوس (چرخش پا به خارج)

تغییر شکل چرخش پا نسبتا شایع است. در این تغییر شکل پا به سمت خارج میچرخد.

 

 

 

 

عوارض

1) راه رفتن روی لبه ی داخلی پا
2) از بین رفتن قوس طولی داخلی
3) محدودیت چرخش به داخل: در برخی موارد محدودیت کمی در چرخش به داخل وجود دارد
4) افزایش غیرطبیعی دامنه ی چرخش به خارج
5) کوتاهی عضلات نازک نئی: نوع اکتسابی این تغییر شکل اغلب به علت فلجی، بیماری نرمی استخوان و یا آسیب های استخوانی ایجاد میشود. تغییرات ایجاد شده در این نوع شبیه صافی کف پا است.

 

حرکات اصلاحی

در صورتی که تغییر شکل از نوع متحرک باشد، حرکات اصلاحی به شرح زیر خواهد بود:
1) تمرینات کششی برای عضلات نازک نئی
1-1 فرد سعی میکند چهار زانو بشیند تا عضلات نازک نئی کشیده شوند
1-2 فرد سعی میکند پا را به داخل بچرخاند تا عضلات کش بیایند
1-3 فرد دیگری پا را به داخل میچرخاند
2) تمرینات تقویتی برای عضلات به داخل چرخاننده پا
2-1 تلاش در جهت راه رفتن روی لبه ی خارجی پا
2-2 تلاش در جهت چرخش پا به داخل

 

درمان ارتزی تغییر شکل والگوس (چرخش پا به خارج)

برای کنترل چرخش به خارج پا فرد باید از یک کفی مخصوص با جنس خاص که توسط متخصص ارتز ساخته می شود استفاده کند . کفی باید در یک کفش مناسب قرار بگیرد که توسط متخصص ارتز طراحی میشود.

 

به بالای صفحه بردن