کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Pavlik Harness

 

مشخصات:

هدف استفاده از پاولیک هارنس ساپورت سر فمور در استابولوم برای رشد کودک است

این وسیله کاملا از جنس پارچه ی نخی است و تداخلی با حرکات اندام کودک مبتلا ندارد

همچنین محدودیتی برای حرکات مورد نیاز کودک ایجاد نمیکند

میزان ابداکشن و فلکشن در این بریس قابل تنظیم است

 

 

اندیکاسیون:

دیس پلازیای هیپ

 

به بالای صفحه بردن