کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Foot orthoses and orthopedic shoe

 

مشخصات:

کفش و کفی طبی جهت افزایش ساپورت سمت داخل پا تجویز میشود. کفش میتواند بر روی قالب نرمال، straight last و reverse last کشیده شود. اغلب کفش های پنجه مستقیم و پنجه برعکس برای بیماران مبتلا به دفورمیتی کلاب فوت تجویز میشوند

همچنین انواع اصلاحات شامل وج، فلیر و آرک ساپورت میتواند در کفش و کفی اعمال شود

 

اندیکاسیون:

صافی شدید کف پاها (هایپرپرونیشن)

Toe in gait

اصلاح واروس و والگوس زانو

به بالای صفحه بردن