کلینیک سلامت پا و قامت پایش

کفی طبی

کفی طبی در سه نوع سافت، سمی ریجید و ریجید موجود است که بسته به نیاز بیمار تجویز میگردد

 

 

مشخصات:

کفی طبی قوس های طولی داخلی، طولی خارجی و عرضی را به دلیل داشتن پایه فوم ریجید یا چوب پنبه ساپورت میکند.

کفی طبی حرکات بیومکانیک مناسب برای پای بیماران را ایجاد میکند و از حرکات نادرست مفاصل ریز کف پا جلوگیری می نماید

استفاده از کفی باعث کاهش نیروهای اعمالی به پا میشود و به راحتی بیمار کمک مینماید

 

اندیکاسیون:

پلنتارفاشیاتیس

خستگی اندام

دژنراسیون مفصل

متاتارسالژیا

فوت بی حس نوروپاتیک

نروما

بونیون

زخم پلنتار

چارکوت

 

به بالای صفحه بردن