کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Hip abduction brace

مشخصات:

هدف این وسیله ایجاد پوزیشن ابداکشن در مفصل هیپ کودکان مبتلا به (Developmental Dysplasia of Hip) DDH میباشد

 

اندیکاسیون:

دیس پلازیای مادرزادی مفصل هیپ

دررفتگی مادرزادی مفصل هیپ

   
به بالای صفحه بردن