کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Medical Linkage RGO

مشخصات

بریس MLRGO ارتوز جدیدی است که با استفاده از فشار ایسکیال توبروسیته برای حرکت دادن اندام فلج مورد استفاده قرار میگیرد. این ارتوز دارای یک تک مفصل داخلی است که بین دو پا قرار میگیرد. مفصل دارای دو عدد چرخ دنده است که با حرکت اولین چرخ دنده به عقب که با فشار توبروسیته ایسکیال فعال میشود اندامی که تحت لود نیست را به جلو می راند و برعکس. این بریس به دلیل نداشتن مفاصل خارجی نسبت به بریس قبلی دارای وزن و حجم کمتری است و بیمار به تنهایی میتواند آن را بپوشد و از بدن خارج نماید. این باعث افزایش استقلال بیماران میگردد، علاوه بر آنکه تمام مزایای بریس قبلی را داراست. اما تنها برای افرادی قابل استفاده است که توانایی کنترل پلویس را دارا باشند.

به بالای صفحه بردن