کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Stance Control Knee Ankle Foot Orthosis

مشخصات

هم اکنون برای بیمارانی که از ضعف کوادریسپس رنج میبرند مانند بیماران پست پولیو بریس هایی استفاده میشود که دارای سیستم دراپ لاک هستند. این مفاصل در فاز استانس راه رفتن زانو را در حالت قفل قرار میدهند و از خالی شدن زانو جلوگیری میکننداما در فاز سوئینگ بیمار نیاز دارد برای ایجاد foot clearance حرکات جبرانی زیادی انجام دهد تا فوت از زمین جدا گردد. مفاصل استانس کنترل گروهی از مفاصل زانو هستند که با برخورد ابتدایی پا با زمین قفل و با جدا شدن پنجه از حالت قفل خارج میشوند بنابراین بیمار توانایی انجام فلکشن زانو را در فاز سوئینگ دارد و از انجام حرکات جبرانی جلوگیری میکند و باعث کاهش مصرف انرژی در این بیماران میگردد.

به بالای صفحه بردن