کلینیک سلامت پا و قامت پایش

آویز دست شانه ای

این محصول از ناحیه مچ و ساعد دست در برابر آسیب دیدگی، ضرب دیدگی ، شکستن و رگ به رگ شدن محافظت و حمایت می کند و روند بهبودی را تسریع می بخشد.

 

 

ویژگی آویز دست شانه ای

محدود کننده دامنه حرکتی ناحیه آرنج و بازو

محفاظت و حمایت از ناحیه ساعد و مچ دست

طراحی مناسب با فرم آناتومیک بدن

انتقال وزن دست به گردن

تسکین درد و تورم به وسیله بند قابل تنظیم

 

موارد استفاده

شکستگی و رگ به رگ شدن

ضرب دیدگی شدید

جلوگیری از اعمال فشار به مفصل مچ، استخوان ساعد و بازو

بعد از شكستگي ها جهت حمايت

براي ثبات بعد از نيمه دررفتگي و در رفتگي شانه

 

به بالای صفحه بردن