کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Solid AFO

 

مشخصات:

این نوع AFO حرکات انکل را در هر سه صفحه کنترل میکند

دارای پدگذاری ضخیم برای افزایش راحتی بیمار است تا پذیرش ارتوز را آسان نماید

 

 

اندیکاسیون:

بی ثباتی مدیال و لترال

پرونیشن شدید

ثبات پس از جراحی

هایپراکستنشن ضعیف زانو

ترمیم تاندون آشیل

 

به بالای صفحه بردن