کلینیک سلامت پا و قامت پایش

CASH (Cruciform Anterior Spinal Hyperextension)

ارتوز هایپراکستنشن CASH از سیستم 3 نقطه فشار استفاده میکند تا پوسچر اسپاین را در حالت ایده آل نگه دارد و از فلکشن آن جلوگیری نماید. تنظیم راحت و آسان وسیله باعث افزایش راحتی بیمار میگردد

 

 

مشخصات:

استفاده از ارتوز راحت و user-friendly میباشد

پدهای استرنال و پوبیک با شکل و آناتومی مختلف بدن تطابق پیدا میکند

پدهای استفاده شده سافت بوده و برای پوست مشکلی ایجاد نمیکند

در برابر آب مقاوم است

 

اندیکاسیون:

شکستگی های stable در مهره های پایین توراسیک ولومبار

شکستگی های فشاری

استئوپروز

 

به بالای صفحه بردن