کلینیک سلامت پا و قامت پایش

PTB(Patellar Tendon Brace)

بریس PTB ارتوزی است که میتواند درصد نیروی اعمالی به اندام تحتانی را در حین راه رفتن به میزان قابل تنظیمی کاهش دهد.

 

 

مشخصات:

دارای دو عدد شل ترموپلاستیک قدامی و خلفی است که توسط دو عدد بار آلومینیومی مدیال و لترال به قسمت فوت متصل میشود

بریس در رنگبندی متنوع موجود است

دارای پد گذاری ضخیم برای راحتی اندام میباشد

 

اندیکاسیون:

چارکوت فوت

Stress fracture

شکستگی جوش نخورده در انتهای تیبیا و یا استخوان های تالوس و کالکانئوس

به بالای صفحه بردن