کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Knee ankle foot orthosis

 

مشخصات:

ارتوز KAFO با ایجاد ثبات در مفصل زانو و انکل به راه رفتن کودکان مبتلا به فلج مغزی، میلومننگوسل و کلیه فلج حسی و حرکتی اندام تحتانی کمک میکند

 

اندیکاسیون:

ایجاد ثبات در مفصل زانو

اصلاح کنتراکچر مفصل زانو

اصلاح کوتاهی عضلات

اصلاح دفورمیتی های زانو

 

 

به بالای صفحه بردن