کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Sling

 

مشخصات:

اسلینگ شانه دارای حلقه و استرپ ساده جهت راحتی پوشیدن و درآوردن است

متریال استفاده شده در این ارتوز تعریق اندام را به حداقل می رساند

در قسمت گردنی جهت افزایش راحتی بیمار پد گذاری شده است

قابلیت تنظیم برای سایزهای مختلف را دارد

 

اندیکاسیون:

بیحرکتی شانه به دنبال جراحت

آسیب بافت نرم شانه

شکستگی اندام فوقانی

 

به بالای صفحه بردن