کلینیک سلامت پا و قامت پایش

اکوانیوواروس

 

تغییر شکل اکواینوس یا راه رفتن روی پنجه

نوع مادرزادی تغییر شکل اکوانیوس، نادر و نوع فلجی آن شایع است. اغلب هم در بچه های مبتلا به فلج مغزی (cp) دیده میشود.
در تغییر شکل اکوانیوس پاشنه پا از زمین بلند میشود و وزن روی سر استخوان های کف پا میافتد. در این صورت فرد روی پنجه پا راه میرود. این تغییر شکل مربوط به مفصل مچ پا میباشد و پا در وضعیت خم شده رو به پایین قرار میگیرد
مفاصل بین استخوان های مچ پایی طبیعی هستند و قوس طولی پا افزایش نشان میدهد. قوس عرضی هم به علت فشار وارده کاملا حذف میشود. در موارد مادرزادی تغییر شکل اغلب خفیف است در حالیکه در موارد فلجی اغلب شدید است.

 

 

 

علل تغییر شکل اکوانیوس

1) ضعف یا فلج عضلات قدام ساق
2) کوتاهی وتر آشیل
3) کوتاهی یک پا: وقتی فردی یک پایش کوتاه است برای اینکه پا به زمین برسد، پا را از ناحیه ی مچ به سمت پایین خم می-کند و روی انگشتان پا راه میرود با انجام اینکار به تدریج با کوتاهی وتر آشیل، وضعیت فوق تثبیت میشود

 

 

حرکات اصلاحی تغییر شکل اکوانیوس

در مواردی که عضلات قدام ساق سالم باشند (مخصوصا عضله درشت نئی و قدامی) به صورت زیر عمل میشود:
1) کشش عضلات پشت ساق و وتر آشیل
2) تقویت عضلات قدام ساق
به فرد توصیه میشود که مچ پای خود را بالا بکشد. اگر عضلات جلوی ساق قوی باشند، از فرد خواسته میشود تا روی پاشنه راه برود

 

 

درمان ارتزی تغییر شکل اکوانیوس

اگر تغییر شکل متحرک باشد از ارتزهای اصلاحی برای این افراد استفاده میکنیم. ارتزهایی نظیر AFO مطابق پای فرد ساخته میشود و با وارد کردن نیروهای اصلاحی تغییر شکل را به حالت نرمال برمیگرداند
همچنین این افراد باید از کفش و کفی مناسب و مطابق پای خودشان استفاده کنند که توسط متخصص ارتز با قالب گیری دقیق ساخته میشود.

 

به بالای صفحه بردن