کلینیک سلامت پا و قامت پایش

charleston

 

مشخصات:

هدف بریس چارلستون اصلاح شبانه اسکلیوز میباشد

این بریس از طریق overcorrection به اصلاح قوس ناشی از اسکلیوز میپردازد

 

 

اندیکاسیون:

اجازه به رشد اسکلتی، عضلانی بدون ایجاد محدودیت

اجازه به ورزش در صورتیکه ورزش خاصی به بیمار توصیه شده باشد و یا بیمار ورزشکار باشد

عوارض کمتر و پایین تر

برای افرادیکه پذیرش ضعیفی نسبت به میلواکی و بوستون دارند تجویز میشود

 

به بالای صفحه بردن