کلینیک سلامت پا و قامت پایش

بی حرکت کننده زانو

مفصل زانو شامل مفاصل تیبیوفمورال-پتلوفمورال-وتیبیوفمورال فوقانی میباشد. درون مفصل دو منیسک نیمدایره ای شکل که ازجنس فیبر و غضروف هستند بین کوندیل ران و سکوی ساق قرار گرفته اند.عملکرد عمده انها جذب ضربه وتقویت ثبات مفصل زانو است.لیگامانهای بسیاری برای فراهم کردن ثبات وجلوگیری از حرکات اضافی اطراف زانو وجود دارد.لیگامان صلیبی قدامی-لیگامان صلیبی خلفی-لیگامان جانبی داخلی و لیگامان جانبی خارجی لیگامانهای کلیدی برای ثبات مفصل زانو هستند.
ایجاد آسیب های ورزشی و حرکتی از شایع ترین آسیب های مفصل زانو می باشد. همچنين ضعف ها و كشيدگي هاي عضلاني آسيب هاي جزئي و كامل ليگامان ها، سائيدگي كشكك و صدمات زانو در ورزش از ديگر عوارض شايع اين ناحيه می باشند.

این ارتز جهت حمایت از ناحیه زانو با بی ثابت نگه داشتن زانو برای شکستگی های خفیف پا و زانو و همچنین پارگی تاندون ها و منیسک مناسب می باشد وعدم استفاده از این ارتز در موارد ذکر شده سبب در رفتگی مکرر مفصل پتلو فمورال و همچنین ایجاد آرتروز مفصلی می گردد.

زانوبندها به شکل راحت بر روی زانو قرار می‌گیرند و باعث فشرده‌سازی مفصل و تأمین حمایت از بافت‌های نرم (ماهیچه‌ها و رباط‌ها) آن می‌شوند.

 

 

 

 

ویژگی ارتز بی حرکت کننده زانو

کانترکچر (خمیدگی) زانو

قابلیت استفاده در موارد اورژانس و صدمات شدید زانو

دارای 4 آتل آلومینیومی ضخیم در طرفین و پشت زانو

بی حرکتی زانو پس از جراحی

به بالای صفحه بردن