کلینیک سلامت پا و قامت پایش

تغییر شکل چرخش انگشتان به داخل و خارج

چرخش انگشتان پا به داخل وخارج، در دوران شیرخوارگی و اوایل دوران کودکی شایع است. این مشکلات، موجب نگرانی والدین و مراجعه آن ها به پزشک میشود
پیچش یا تغییر شکل چرخشی، به پیچ خوردن یک استخوان به حول محور طولی خود گفته میشود
چرخش ممکن است به سمت خارج (مانند پیچش خارجی درشت نی) یا به سمت داخل (مانند پیچش داخلی درشت نی) باشد. چرخش قدامی حول محور گردن استخوان ران، موجب پیچش قدامی ران و چرخش انگشتان به سمت داخل میشود. در حالی که پیچش استخوان به سمت خلف، موجب چرخش انگشتان به سمت خارج میشود.

 

 


چرخش انگشتان پا به داخل، در اثر عوامل متعدد مادرزادی یا اکتسابی به وجود می آید که در زیر به هر مورد با توجه به ناحیه ی مبتلا به آن اشاره میشود:

علل چرخش انگشتان پا به داخل:


1) ناحیه ی مچ و پا

1-1. چرخش استخوان های کف پایی به داخل (Metatarsus varus)
1-2. تغییر شکل پا به داخل (Talipes varus)
1-3. تغییر شکل پا چنبری (پای چماقی) (Talipes equino varus)


2) ناحیه ی ساق و زانو

2-1. کمانی شدن استخوان درشت نی یا بیماری بلانت
2-2. زانوی کمانی (پرانتزی) تکامل یافته
2-3. پیچش غیرطبیعی استخوان درشت نی به داخل (Medial Tibial Tarsion)
2-4. زانوی ضربدری تکامل یافته: در این صورت چرخش انگشتان به داخل جهت جابجایی مرکز ثقل بدن به داخل است
2-5.هیپوپلازی مادرزادی یا اکتسابی استخوان درشت نی در ارتباط با رشد بیش از حد استخوان نازک نی


3) ناحیه ی ساق و زانو

3-1. پیچش غیرطبیعی استخوان ران به قدام
3-2. فلج سفت عضلات به داخل چرخاننده ران (در فلج مغزی)


4) حفره مفصل ران

وضعیت غلط حفره مفصل ران به طوری که رو به خلف واقع شود
حالت های پیچشی در کودک، ابتدا با راه رفتن او و از نظر تعیین شدت چرخش به داخل و خارج بررسی میشود. انحرافات چرخشی ممکن است به علت نامنظم قرار گرفتن ران یا درشت نی و یا پا باشد. برای مشخص کردن حالت های چرخشی هریک از سگمان های اندام تحتانی، فرد باید در وضعیت خوابیده رو به شکم ارزیابی شود. وجود هرگونه خمیدگی و تحدب در کناره خارجی پا، نشان دهنده نزدیک شدن استخوان های کف پا میباشد.

 

درمان ارتزی و اصلاح

اصلاح به سن فرد، شدت ناهنجاری، نبود و یا وجود یک عارضه خانوادگی بستگی دارد. ممکن است بعضی پیچش ها با روند رشد به صورت خود به خودی اصلاح شوند
ضروری است که کودک توسط متخصص ارتوپدی حتما معاینه شود تا روند پیشرفت عارضه بررسی شود
در مواردی که پیچش درشت نی به داخل بیش از 40 درجه است میتوان از انواع بریس ها و ارتوزها نظیر دنیس براون برای اصلاح دفورمیتی استفاده کرد. اگر پیچش غیرطبیعی درشت نی بعد از 8 سالگی پیش آید عمل جراحی ضرورت دارد.

 

حرکات اصلاحی

1) حرکات کششی
2) حرکات تقویتی
3) اصلاح وضعیت های ایستادن و راه رفتن توسط خود فرد
در مواردی که علت تغییر شکل کوتاهی بافت نرم است، باید حرکات کششی اعمال شود. برای مثال اگر کوتاهی عضلات به داخل چرخاننده ران و یا به خارج چرخاننده ران داشته باشیم می¬توان آن را به راحتی اصلاح کرد
اگر علت چرخش انگشتان به خارج، کوتاهی نوار خاصره ای درشت نئی باشد، میتوان این کوتاهی را از طریق حرکات کششی برطرف کرد
آن چه مسلم است، کشش عضلات کوتاه شده باید با تقویت عضلات مخالف آن ها همراه باشد تا ضمن مقابله با برگشت تغییر شکل، بتواند وضعیت صحیح به دست آمده را نیز نگهداری کند. این افراد باید از وضعیت هایی که موجب تشدید تغییر شکل می-شوند خودداری کنند.
برای مثال، اگر چرخش انگشتان به داخل وجود دارد باید از نشستن به صورت چهارزانو اجتناب و سعی کرد تا حد امکان پاها را در هنگام ایستادن و راه رفتن به صورت صحیح روی زمین قرار داد.
تشویق بچه ها به حفظ و اتخاذ وضعیت صحیح توسط والدین میتواند خیلی موثر باشد. به ویژه در هنگام راه رفتن باید بچه ها را تشویق کنید که پاها را درست روی زمین قرار دهند.

 

 

به بالای صفحه بردن