کلینیک سلامت پا و قامت پایش

پد دور کننده شانه

مفاصل شانه از مفصل گلنوهومرال ,مفصل آکرومیوکلاویکولار , مفصل استرنوکلویکولار و مفصل استخوان کتف تشکیل شده است .ساختارهای استخوانی از استخوان بازو , کتف و ترقوه تشکیل شده است.
بافت نرم شامل عضلات , به عنوان مثال عضلات روتاتور (Teres Minor , Supras pina tus , Infraspinatus , Subscapularis) چندین رباط از جمله کراکوکلوکولایکولار (ذوزنقه و مخروطی ) , coracumeraleral و رباط coracoacrominal , لابروم بورس و عصب شبکه بازویی است .مفصل شانه فعال ترین و پیچیده ترین مفصل است .

 

 

ویژگی و کاربرد های پد دور کننده شانه

ترمیم روتاتور کاف

دررفتگی یا شلی مفصل گلنوهومرال

ترمیم کپسول مفصلی

بی ثباتی شانه

آکرومیوپلاستی

فرکچر (شکستگی) غیر قابل جراحی

 

جهت موارد زیر قابل استفاده می باشد

بعد از جراحی روتاتور کاف

دررفتگی مفصل شانه

آکرومیوپلاستی

فرکچر(شکستگی)غیر قابل جراحی

 

 

به بالای صفحه بردن