کلینیک سلامت پا و قامت پایش

چرخش جلو پا به داخل

 

چرخش جلو پا به داخل (چرخش استخوان های کف پایی به داخل)

تغییر شکل چرخش جلو پا به داخل شامل نیمه در رفتگی داخلی مفصل مچ پایی-کف پایی و چرخش به داخل هریک از استخوان های کف پایی، همراه با وضعیت طبیعی خلف پا یا چرخش به خارج خفیف قسمت خلفی پا میباشد.
تغییر شکل دیگری نیز وجود دارد که به آن، نزدیک شدن استخوان های کف پایی به خط وسط میگویند. این تغییر شکل شایعترین تغییر شکل مادرزادی پا میباشد و نسبت به وضعیت داخل رحمی به صورت ثانویه است. این تغییر شکل یک تغییر شکل وضعیتی است و آن را باید از تغییر شکل چرخش استخوان های کف پایی به داخل مجزا دانست.
تغییر شکل نزدیک شدن استخوان های کف پایی به خط وسط جلو پا میتواند به وضعیت طبیعی خود برگردد، زیرا قابل تغییر است.
درگیری ممکن است به صورت یکطرفه یا دو طرفه باشد. در صورت سفت بودن تغییر شکل و تداوم آن بیش از شش ماه فرد باید به متخصص ارتوپدی مراجعه کند.

 

 

 

 

مقایسه تغییر شکل چرخش استخوان های کف پایی به داخل با پای طبیعی

1.نزدیک شدن قسمت جلو پا به خط وسط
2.چرخش پاشنه به خارج
3.ایجاد تحدب در کناره خارجی پا به طوری که راس آن در قائده پنجمین استخوان کف پایی قرار می¬گیرد
4.جابجایی استخوان قاپ به سمت داخل و قدام در ارتباط با استخوان پاشنه
در صورتی که در پای طبیعی انحراف پاشنه یا جلو پا و استخوان قاپ وجود ندارد و تحدبی هم در کناره خارجی پا مشاهده نمیشود

 

 

حرکات اصلاحی

1.در صورتی که تغییر شکل متحرک باشد، با چرخش انگشتان و استخوان های کف پایی به خارج و تقویت عضلات مربوطه می-توان آن را اصلاح کرد
2.از فرد خواسته میشود تا در هنگام راه رفتن و ایستادن، پای خود را درست روی زمین قرار دهد
اگر تغییر شکل از نوع شدید باشد، اصلاح از طریق گچ گیری و انجام حرکات غیرفعال و شدید میسر میشود.

 

 

درمان ارتزی

در تغییر شکل چرخش استخوان های کف پایی و انگشتان به داخل فرد باید از یک کفش و کفی مناسب که توسط متخصص ارتز طراحی میشود استفاده کند
کفش و کفی مناسب به عملکرد طبیعی فرد و راه رفتن صحیح کمک میکند تا فرد در انجام فعالیت های روزمره دچار مشکل و محدودیت نشود
در تغییر شکل های ثابت فرد باید از کفشی استفاده کند که دقیقا مطابق تغییر شکل ساخته شده باشد تا بستری مناسب برای قرارگیری پا فراهم کند و فشار اضافی به پا وارد نکند
در تغییر شکل های متحرک و انعطاف پذیر کفش باید طوری طراحی شود که مقداری نیروی اصلاحی به پا وارد کند تا به راستای طبیعی برگردد.

به بالای صفحه بردن