کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Rigid T/LSO (Thoraco/Lumbosacral Orthosis)

مشخصات:

ارتوزهای سخت ستون فقرات سبک و کم حجم میباشند

باعث بهبود هماهنگی عضلانی و بازگشت تعادل عضلات در ناحیه کمر میشوند

این ارتوزها با شکل بدن تطابق دارند و باعث ایجاد ثبات و بی حرکتی میشوند

به بهبود جریان خون کمک میکنند

استرپ سمی ریجید قابل تنظیم ارتوز از جابجایی آن بر روی بدن جلوگیری میکند

 

اندیکاسیون:

اصلاح لوردوز ستون فقرات پس از جراحی دیسک

سندروم فست

استنوزیزلومبار

بی ثباتی

اسپوندیلولیستزیز

لغزش دیسک

شکستگی مهره های ستون فقرات

لامیناکتومی و دیسکتومی

 

به بالای صفحه بردن