کلینیک سلامت پا و قامت پایش

گردنبند طبی نرم (soft collar)

 

مشخصات:

تطابق کامل با آناتومی گردن جهت افزایش نرمی و راحتی

قابلیت تنظیم برای قرارگیری بر روی گردن افراد با سایزهای مختلف

 

 

اندیکاسیون:

Cervical facet syndrome

Whiplash injury

بیماری های دژنراتیو

دیسک

استرین عضلانی گردن

 

گردنبند طبی نرم
به بالای صفحه بردن