کلینیک سلامت پا و قامت پایش

گردنبند فیلادلفیا

 

مشخصات:

ارتوز فیلادلفیا از دو قسمت قدامی و خلفی ساخته شده است که از جنس فوم ضد حساسیت میباشد و سپس توسط یک پنل ریجید تقویت میشود. این کلار چانه و بخش هایی از شانه را در بر میگیرد و در مقابل گلو دارای یک سوراخ بزرگ است. این کلار تداخلی با انجام CT scan،x-ray و MRI ندارد. محیط و ارتفاع گردن سایز مناسب کلار را مشخص میکند.

 

 

اندیکاسیون:

اختلالات دژنراتیو

بی حرکتی بعد از تروما و جراحی

استنوزیز ستون فقرات

جلوگیری از حرکات فلکشن، اکستنشن و روتیشن

گردنبند فیلادلفیا
به بالای صفحه بردن