کلینیک سلامت پا و قامت پایش

Hinged AFO

 

مشخصات:

ارتوز AFO مفصل دار میتواند کنترل قابل تنظیمی در مفصل فوت و انکل داشته باشد

دارای حرکت انکل همراه با plantar flexion stop

دارای مفصل انکل روان

مقاوم به واروس و والگوس

دارای پد ضخیم برای جلوگیری از ایجاد ناراحتی بیمار

دارای استرپ و هوک آسان برای راحتی در پوشیدن و درآوردن وسیله

قابل تنظیم با کفش بیمار جهت استفاده آسان در خارج از محیط منزل

 

 

اندیکاسیون:

کودکان فلج مغزی

CVA

شارکوماریتوث

 

 

به بالای صفحه بردن